สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ศธ. สพฐ. ทปอ. กสพท และ สทศ. ยืนยัน ไม่เลื่อนสอบจากกรณีที่ #dek64 ออกมาเรียกร้องให้มีการเลื่อนการสอบออกไปอีกสักระยะ เพื่อให้มีเวลาได้เตรียมตัวหลังจากโรงเรียนเพิ่งกลับมาเปิดได้เป็นปกติหลังถูกสั่งปิดเพราะการแพร่ระบาดของ Covid-19 ทำให้การสอบปลายภาค และการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอยู่ติดกันมากเกินไป ล่าสุด กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ออกแถลงการณ์ร่วม ยืนยันว่าจะไม่เลื่อนสอบ เพราะได้แจ้งตารางการสอบแล้ว 7 เดือน และอ้างว่าน้องๆ มีเวลาเตรียมตัวแล้วไม่น้อนกว่า 5 ภาคการศึกษา