สอบเข้ามหาวิทยาลัย

กลุ่มนักเรียนเลว ชวน #dek64 ลงชื่อสนับสนุน เลื่อนสอบ และเดินหน้าฟ้องศาลปกครองปัญหาเรื่องภาคการศึกษามีมาให้เห็นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดกลุ่มนักเรียนเลว ใช้พื้นที่เว็บไซต์ badstudent.co เพื่อให้ #Dek64 รวมทั้ง เด็กซิ่ว ร่วมลงชื่อสนับสนุนการเลื่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยระบุว่า ทุกรายชื่อของ #Dek64 จะเป็นหลักฐานยืนยันว่ามีนักเรียนจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบจากระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ไร้ประสิทธิภาพ โดยข้อมูลที่ได้จะถูกนำไปใช้ประกอบการยื่นฟ้องศาลปกครอง เพื่อเรียกร้องให้เลื่อนสอบเป็นลำดับต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่กลุ่มนักเรียนเลวเปิดระบบให้ร่วมลงชื่อ จนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 17.53 น. มีผู้ลงชื่อแล้วทั้งสิ้น 8,915 ราย
 

#dek64 และเด็กซิ่ว สามารถร่วมลงชื่อได้ที่ >> https://badstudent.co/


สาเหตุที่ต้องฟ้องศาลปกครองนั้น กลุ่มนักเรียนเลว ชี้แจงว่า ขณะนี้ #Dek64 กำลังเดือดร้อนจากระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย เนื่องจากวันสอบปลายภาคของบางโรงเรียนตรงกับวันสอบเข้ามหาวิทยาลัย รวมทั้งตารางสอบที่ออกแบบมาให้นักเรียนสอบติดต่อกันหลายวัน อาจทำให้นักเรียนเกิดความเหนื่อยล้า ไม่สามารถสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตลอดจนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้หลายโรงเรียนปิดภาคเรียนช้าลง และต้องเรียนออนไลน์ ทำให้นักเรียนไม่มีเวลาเตรียมตัว และได้รับความรู้ไม่เพียงพอต่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

#Dek64 จึงได้รวมตัวกันฟ้องศาลปกครองให้มีการเลื่อนสอบ เพราะศาลมีหน้าที่ผดุงความยุติธรรม เป็นความหวังเดียวที่อาจมอบความยุติธรรมให้ #Dek64 จากการบริหารงานที่ผิดพลาด ไม่เห็นใจผู้เรียนของผู้ใหญ่ได้


ข่าวจาก : www.matichon.co.th