สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สอบเสร็จแล้ว ทำไรต่อ?
สอบ 

วิชาเฉพาะ จุฬาฯ : 6 - 7 เม.ย. 64

วิชาเฉพาะ มธ. : 6 - 10 เม.ย. 64

วิชาเฉพาะ ศิลปากร : 6, 10 - 11 เม.ย. 64

กสพท : 10 เม.ย. 64

O-NET ม.6 รอบพิเศษ : 20 - 21 เม.ย. 64

 

ประกาศผล 

GAT/PAT : 23 เม.ย. 64

O-NET : 27 เม.ย. 64

กสพท : 27 เม.ย. 64

วิชาสามัญ 29 เม.ย. 64

 

สมัคร TCAS รอบที่ 2 โควตา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เปิดรับสมัคร :  2 มี.ค. - 29 เม.ย. 64

https://entry.wu.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เปิดรับสมัคร : บัดนี้ - 23 เม.ย. 64

https://entrance.dusit.ac.th/schedule.html

 

มหาวิทยาลัยมหิดล

เปิดรับสมัคร : 25 มี.ค. - 21 เม.ย. 64

https://tcas.mahidol.ac.th/schedule.html

 

มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา

เปิดรับสมัคร : 1 ก.พ. - 20 เม.ย. 64

https://admission.ssru.ac.th/isqy03

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เปิดรับสมัคร :  10 มี.ค.– 17 เม.ย. 64

http://sutgateway.sut.ac.th/admissions/10983/

 

ยืนยันสิทธิ์ 10-11 พ.ค. 64

สละสิทธิ์ 12-13 พ.ค. 64 

สมัคร TCAS รอบที่ 3 Admission1 & Admission2

สมัคร : 7 - 15 พ.ค. 64

ประกาศผล #1 : 26 พ.ค. 64

ยืนยันสิทธิ์ #1 : 26 - 27 พ.ค. 64

ประกาศผล #2 : 1 มิ.ย. 64