สอบเข้ามหาวิทยาลัย

กงสุลใหญ่ไทยในอินเดียหนุนเด็กไทยเรียนต่อภาระตะ

UploadImage

                 น.ส.สิรินทร์ สุรทิณฑ์ รองกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ไทย ณ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย เปิดเผยว่าขณะนี้ทางสถานกงสุลใหญ่ ประเทศอินเดีย ได้มีการวางแผนนโยบายด้านการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาไทยไปศึกษาต่อยังประเทศอินเดียมากขึ้น
                รวมถึงมีการสนับสนุน การแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางด้านวิชาการ โดยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยและอินเดีย ในช่วงปี 2557-2558 มีนักเรียนนักศึกษาไทยได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลอินเดียจำนวน 130  ทุนภายใต้ ITEC (Indian Technical and Economic Cooperation) and ICCR (Indian Council of Cultural Relations) Sponsored schemes ซึ่งนักเรียน นักศึกษาที่ต้องการไปเรียนต่อที่อินเดียและต้องการขอรับสนับสนุนทุนการศึกษาจะต้องสมัครมหาวิทยาลัยก่อนและหลังจากนั้น จึงสมัครขอรับทุน โดยขอรับแบบฟอร์มได้ที่สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย
                นักเรียนไทยส่วนมากที่ไปเรียนอินเดียส่วนมากไปเรียนด้วยทุนส่วนตัว ซึ่งทางสถานกงสุลไทยได้พยายามสร้างความร่วมมือกับทางรัฐบาลอินเดียในการสนับสนุน เปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาไทย ซึ่งที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าเด็กให้ความสนใจมาเรียนประเทศอินเดียน้อย ทั้งที่ประเทศอินเดียมีความพร้อมและศักยภาพด้านการเรียนการสอน ทั้งด้านเทคโนโลยีไอซีที กฎหมายและการบริหารธุรกิจ
                อีกทั้งมีความหลากหลายทั้งด้านภาษา วัฒนธรรม หากเด็กไทยมาเรียนอินเดียก็จะได้รับองค์ความรู้ ทั้งด้านวิชาการ และภาษามากขึ้น แถมค่าเล่าเรียน ใช้จ่ายถูกกว่าหลายประเทศ ส่วนนักเรียน นักศึกษา พ่อแม่ผู้ปกครองกังวลว่า อินเดียเป็นประเทศที่ไม่ปลอดภัยนั้น อยากให้เปลี่ยนความคิดใหม่ เพราะย่านที่นักเรียนนักศึกษาอยู่อาศัยนั้น ไม่มีปัญหาเรื่องความรุนแรง และเป็นประเทศที่ปลอดภัยอย่างแน่นอน
                ทั้งนี้ประเทศไทยมีหลายมหาวิทยาลัยที่เปิดศูนย์การเรียนการสอนที่เกี่ยวกับอินเดียศึกษา ได้แก่
1. การเปิดศูนย์สันสกฤตศึกษา ที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งรัฐบาลอินเดียให้เงินสนับสนุนการก่อสร้างศูนย์จำนวน 125 ล้านบาท
2. ศูนย์ฮินดู อินเดียศึกษา ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่มเปิดการสอนมาตั้งแต่ปี 2536
3. ศูนย์อินเดียศึกษา ที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. ศูนย์ภารตะศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล (มีสอนหลักสูตร ปริญญาโทด้านอินเดียศึกษา)
5. ศูนย์อินเดียศึกษา ที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำลังจะเปิดตัวในช่วงปลายเดือน มีนาคม 2559
6. การลงนามในความตกลงระหว่างกระทรวง AYUSH  (แพทย์แผนโบราณและการแพทย์ทางเลือก) กับ มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาแพทย์อายุรเวท รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กระทรวงทรัพยากรมนุษย์ของอินเดีย ส่งอาจารย์จำนวน 8 ราย ให้มาประจำที่สถาบัน Asian Institute of Technology เพื่อสอนในสาขาวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในสถาบัน AIT


ที่มา : หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย