สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ประกาศผลสอบ และสถิติคะแนนสอบ กสพท64

>> ประกาศผล กสพท64 << 

สถิติการสอบวิชาเฉพาะประกาศ ฉบับที่ 5
ปีการศึกษา 2564
ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 5
เรื่อง การประกาศผลการสอบวิชาเฉพาะฯ กสพท
(27 เมษายน 2564)
ดาวน์โหลด >> ไฟล์แนบ

ประกาศ ฉบับที่ 6
ปีการศึกษา 2564
ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 6
เรื่อง สถิติการสอบวิชาเฉพาะฯ
กสพท 2564
(27 เมษายน 2564)
ดาวน์โหลด >> ไฟล์แนบ