สอบเข้ามหาวิทยาลัย

10 อันดับ TCAS64 รอบที่ 3 จัดยังไงให้ติดชัวร์

10 อันดับ TCAS64 รอบที่ 3 จัดยังไงให้ติดชัวร์


อันดับ 1 - 2 สาขา/มหาวิทยาลัย ที่อยากเรียนมากที่สุด

อันดัยที่ 1 และอันดับที่ 2 ให้เลือกคณะสาขา และมหาวิทยาลัยเดียวกัน เป็นสาขาที่อยากเรียนมากที่สุด โดยเลือกเป็นเกณฑ์ Admission1 และ เกณฑ์ Admission2 ให้เลือกเกณฑ์ที่มีโอกาสติดน้อยกว่าไว้เป็นอันดับที่ 1 และเกณฑ์ที่มีโอกาสติดมากกว่าไว้เป็นอันดับที่ 2

อันดับที่ 3 - 4 สาขาที่อยากเรียน และมีโอกาสติดแต่ยังเสี่ยงได้

อันดับที่ 3 และ 4 ให้เลือกสาขาที่อยากเรียน แต่มีโอกาสติดมากกว่าอันดับที่ 1 และ 2 ที่เลือกไป อาจจะเป็นสาขาเดียวกันแต่ต่างมหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยแต่ต่างสาขากัน ขึ้นอยู่กับความต้องการของน้องๆ เอง

อันดับที่ 5 - 6 สาขาที่อยากเรียน มีโอกาสติดที่ค่อนข้างแน่นอน

อันดับ เลือกจากสาขาที่ต้องการเรียน และมองความเป็นไปได้ที่จะติดด้วย ควรเป็นสาขาที่อยู่ตรงกลางระหว่างความต้องการ และความเป็นไปได้

อันดับที่ 7 - 10 สาขาที่ประเมินโอกาสได้

อันดับที่ 7 - 10 ต้องเป็นสาขาที่น้องๆ ต้องการ และเป็นสาขาที่มีเกณฑ์การรับสมัครที่แน่นอน มีคะแนนย้อนหลังได้ดู และสามารถประเมินโอกาสสอบติดได้ โดยอาจเป็นได้ทั้งสาขาที่ใช้เกณ์ Admission1 จากมหาวิทยาลัยที่มีเกณฑ์การรับสมัครที่ชัดเจน มีคะแนนย้อนหลังให้ดู หรือ กสพท หรือจะเป็นสาขาที่ใช้เกณฑ์ของ Admission2 ก็ได้