สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เปรียบเทียบสถิติ TCAS61, TCAS62 และ TCAS63 (จำนวนรับ จำนวนสมัคร และผู้ผ่านการคัดเลือก)TCAS64: ผลการดำเนินการรอบ 1 - 3 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 พค 64)

รอบ 3 มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม 73 สถาบัน เปิดรับด้วยรูปแบบ Admission 1 และ Admission 2 รวม 143,853 ที่นั่ง มีผู้สมัครที่ดำเนินการสมัครอย่างสมบูรณ์ 111,725 คน

รอบ 2 มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม 63 สถาบัน เปิดรับ 123,812 ที่นั่ง มีผู้สมัคร 111,757 คน ผ่านการคัดเลือก 67,235 คน กดยืนยันสิทธิ์ 46,177 คน กดสละสิทธิ์ 896 คน เหลือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 45,281 คน

รอบ 1 มีมหาวิทยาล้ยเข้าร่วม 66 สถาบัน เปิดรับ 144,993 ที่นั่ง มีผู้สมัคร 151,609 คน ผ่านการคัดเลือก 101,097 คน กดยืนยันสิทธิ์ 77,990 คน กดสละสิทธิ์ 5,331 คน เหลือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 72,659 คน ดูน้อยลง