สอบเข้ามหาวิทยาลัย

10 อันดับสาขาแข่งขันสูง TCAS64 รอบที่3 Admission

10 อันดับสาขาแข่งขันสูง TCAS64 รอบที่3 Admission 

สาขา/คณะ

อัตราแข่งขัน

จำนวนรับ

จำนวนสมัคร

คะแนนสูงสุด

คะแนนต่ำสุด

วิชาเอกจิตวิทยาคลินิก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Admission2

 

1 : 221.75

 

4

 

887

 

21148.3400

 

20411.1000

วิชาเอกจิตวิทยาคลินิก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Admission1

 

1 : 217.5

 

4

 

870

 

6447.5000

 

6238.8889

สาธารณสุขชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Admission1

 

1 : 197

 

1

 

197

 

0

 

0

วิชาเอกการแสดงและกํากับการแสดงภาพยนตร์ (หลักสูตร 2 ภาษา)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Admission2

 

1 : 184.5

 

5

 

922

 

24658.5000

 

23289.5000

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Admission2

 

1 : 174

 

1

 

174

 

22520.0000

 

22520.0000

การศึกษาปฐมวัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Admission2

 

1 : 173.5

 

2

 

347

 

16580.1000

 

15231.7400

จิตวิทยาคลินิก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Admission2

 

1 : 171.5

 

2

 

343

 

22202.1000

 

21329.1000

ทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Admission2

 

1 : 162.6

 

5

 

813

 

23995.5000

 

23187.5000

วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตรและสื่อดิจิทัล (2 ภาษา)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Admission1

 

1 : 161.8

 

5

 

809

 

24142.5000

 

22215.0000

สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Admission2

 

1 : 160.7

 

10

 

1607

 

22404.0400

 

20591.5400สาขาอื่นๆ >> ไฟล์แนบ
www.mytcas.com