สอบเข้ามหาวิทยาลัย

Top 10 อันดับมหาวิทยาลัยไทย 2021 โดยข้อมูลคะแนนจาก Times Higher Education World University Rankings 2021

 

Times Higher Education หรือ THE สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังอีกแห่งหนึ่งจากประเทศอังกฤษ ได้มีการประกาศผล อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2021 (Times Higher Education World University Rankings 2021) ซึ่งนับเป็นปีที่ 17 ติดต่อกันแล้วที่ Times Higher Education สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังจากประเทศอังกฤษ ได้มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก นับตั้งแต่ปี 2004

 

 

และนี่คือสุดยอดมหาวิทยาลัยไทย ที่มีคะแนนด้านต่างๆ ที่โดดเด่นแตกต่างกันไป ได้แก่

Industry Income

ความสามารถของมหาวิทยาลัยในการช่วยเหลืออุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และการให้คำปรึกษา 

 

หมวดหมู่นี้แสดงให้เห็นขอบเขตที่ธุรกิจยินดีจ่ายสำหรับการวิจัยและความสามารถของมหาวิทยาลัยในการดึงดูดเงินทุนในตลาดการค้า

 

อันดับ

อันดับโลก

มหาวิทยาลัย

คะแนน

1

1001+

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

84.7

2

801-1000

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

72.3

3

601-800

มหาวิทยาลัยมหิดล

71.4

4

601-800

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

60.2

5

1001+

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

56.0

6

1001+

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

50.2

7

1001+

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

49.3

8

1001+

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

44.6

9

1001+

มหาวิทยาลัยนเรศวร

42.8

10

1001+

มหาวิทยาลัยศิลปากร

41.3

11

1001+

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

39.0

12

1001+

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

38.8

13

1001+

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

37.8

14

1001+

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

34.5

15

1001+

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

33.6

=16

1001+

มหาวิทยาลัยบูรพา

33.4

=16

601-800

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

33.4

 

International Outlook

ความสามารถของมหาวิทยาลัยในการดึงดูดนักศึกษาระดับปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี และคณาจารย์จากทั่วทุกมุมโลกเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จในเวทีโลก

 

อันดับ

อันดับโลก

มหาวิทยาลัย

คะแนน

1

601-800

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

52.7

2

601-800

มหาวิทยาลัยมหิดล

45.5

3

601-800

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

40.3

4

1001+

มหาวิทยาลัยนเรศวร

35.9

5

1001+

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

34.7

6

801-1000

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

34.5

7

1001+

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

34.4

8

1001+

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

32.9

9

1001+

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

31.5

10

1001+

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

31.4

11

1001+

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

30.3

12

1001+

มหาวิทยาลัยบูรพา

27.5

13

1001+

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

26.9

14

1001+

มหาวิทยาลัยศิลปากร

24.9

15

1001+

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

21.3

16

1001+

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

20.2

17

1001+

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

19.3

 

Teaching

เป็นการสำรวจชื่อเสียงทางด้านวิชาการ อัตราส่วนพนักงานต่อนักศึกษา อัตราส่วนปริญญาเอกต่อปริญญาตรี อัตราส่วนปริญญาเอกต่อบุคลากรด้านวิชาการ รวมถึงรายได้ของสถาบัน

 

อันดับ

อันดับโลก

มหาวิทยาลัย

คะแนนด้าน Teaching

1

601-800

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

34.4

2

601-800

มหาวิทยาลัยมหิดล

33.9

3

1001+

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

22.8

4

1001+

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

22.4

5

1001+

มหาวิทยาลัยบูรพา

21.2

6

1001+

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

20.4

=7

1001+

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

19.3

=7

1001+

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

19.3

8

801-1000

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

18.8

=9

1001+

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

18.1

=9

1001+

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

18.1

10

1001+

มหาวิทยาลัยนเรศวร

18.0

=11

1001+

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

17.9

=11

1001+

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

17.9

12

1001+

มหาวิทยาลัยศิลปากร

17.0

13

601-800

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

16.8

14

1001+

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

15.9

 

Research

หมวดหมู่นี้พิจารณาถึงชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยในด้านความเป็นเลิศด้านการวิจัย 

 

อันดับ

อันดับโลก

มหาวิทยาลัย

คะแนน

1

601-800

มหาวิทยาลัยมหิดล

22.3

2

601-800

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

22.0

3

1001+

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

21.6

4

801-1000

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

17.5

5

1001+

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

15.6

=6

1001+

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

13.3

=6

1001+

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13.3

7

1001+

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

13.2

8

1001+

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

13.1

9

1001+

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

11.2

10

1001+

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

10.3

11

601-800

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

9.9

12

1001+

มหาวิทยาลัยศิลปากร

9.2

13

1001+

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

8.5

14

1001+

มหาวิทยาลัยนเรศวร

8.2

=15

1001+

มหาวิทยาลัยบูรพา

7.9

=15

1001+

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

7.9 

Citations

ตัวบ่งชี้อิทธิพลการวิจัย จะพิจารณาบทบาทของมหาวิทยาลัยในการเผยแพร่ความรู้และแนวคิดใหม่ๆ โดยรวบรวมจำนวนครั้งโดยเฉลี่ยที่นักวิชาการทั่วโลกอ้างถึงผลงานตีพิมพ์ของมหาวิทยาลัย

 

อันดับ

อันดับโลก

มหาวิทยาลัย

คะแนน

1

601-800

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

60.4

2

601-800

มหาวิทยาลัยมหิดล

42.8

3

801-1000

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

35.0

4

601-800

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

29.3

5

1001+

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

22.1

6

1001+

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

19.9

7

1001+

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

18.8

8

1001+

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

18.4

9

1001+

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

17.0

10

1001+

มหาวิทยาลัยนเรศวร

14.1

11

1001+

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12.7

12

1001+

มหาวิทยาลัยศิลปากร

12.3

13

1001+

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11.2

14

1001+

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9.7

15

1001+

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

9.6

16

1001+

มหาวิทยาลัยบูรพา

8.9

17

1001+

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

6.2
ข้อมูลจาก : Times Higher Education World University Rankings 2021เปิดโหวตแล้วจ้า!! มหาวิทยาลัยยอดนิยม 2021 
4 ขั้นตอน ง่ายๆเลยจ้า….
┏━━━━━━━━━━━━━━━┓
     https://thaitopu.com/vote2021
┗━━━━━━━━━━━━━━━┛
โดยสถาบันจัดอันดับด้านการศึกษา Thailand Education Ranking (TER)