สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS65 รอบไหนเหมาะกับเรา?TCAS รอบ 1 Portfolio

แน่นอนว่านี่คือรอบของคนที่ความสามารถพิเศษโดนเด่น หรือ คนที่เรียนเก่งมาก ๆ ที่มีผลงานการสอบ เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิชาการต่าง ๆ มานับไม่ถ้วน โดยรอบนี้ เหมาะกับคนที่โดดเด่นด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ และอื่น ๆ ซึ่งระหว่างที่เรียน ม.ปลาย ได้รับรางวัลมากมาย หรือ ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ แต่ที่สำคัญต้องมีเกียรติบัตร และรูปภาพของการประกวด เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

TCAS รอบ 2 Quota

รอบนี้เหมาะกับคนที่บ้านใกล้กับมหาวิทยาลัย ต้องเช็คว่าตัวเองมีคุณสมบัติเพียงพอกับโควตาจากโครงการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือไม่ โดยเงื่อนไขของแต่ละมหาวิทยาลัยจะแตกต่างกันออกไป แต่ที่สำคัญน้อง ๆ ที่สนใจรอบนี้จะต้องมีผลการเรียนดีในระดับหนึ่ง เพราะในบางโครงการจะระบุเงื่อนไขไว้เลยว่า ต้องมี GPAX เท่าไหร่

TCAS รอบ 3 Admission

TCAS รอบ 3 Admission เป็นรอบที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในปีนี้ คือมีการยกเลิกการใช้เกณฑ์ Admission2 ที่เป็นเกณฑ์กลางสำหรับรับสมัครออกไป เหลือไว้เพียงเกณฑ์ Admission1 ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเอง และเกณฑ์ กสพท ที่ กสพท เป็นคนกำหนด ดังนั้นรอบนี้จึงเป็นรอบที่เหมาะกับน้องๆ ที่เตรียมตัวทำเกรดมาอย่างดี และเตรียมตัวสอบเพื่อทำคะแนนมาอย่างดี

TCAS รอบ 4 Direct Admission

รอบสุดท้ายถือว่าเป็นรอบเก็บตกก็ว่าได้ สามารถเลือกสมัครในสาขาที่เปิดรับอย่างอิสระ ในช่วงเวลาที่กำหนด จะสมัครกี่ที่ก็ได้ เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้เลือกกันแบบเต็มที่ เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่ยังสอบไม่ติดที่ไหน