สอบเข้ามหาวิทยาลัย

น้องๆ ที่กำลังวางแผนเรียนต่อในคณะแทพยศาสตร์ หรือทันตแพทยศาสตร์ที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตรนานาชาติในมหาวิทยาลัยต่างๆ การรับสมัครในระบบ TCAS ในรอบที่ 1 การรับแบบ Portfolio มักจะใช้คะแนนสอบ BMAT หรือ BioMedical Admissions Test ที่จัดสอบโดย Cambridge Assessment Admissions Testing เป็นเกณฑ์การรับสมัครด้วยนะ

เดิมการสอบ BMAT ในปี 2564 จะมีรอบเดือนกันยายน และเดือนพฤศจิกายน แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ตอนนี้เหลือวันสอบในเดือนพฤศจิกายนเพียงวันเดียว นั่นก็คือวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 โดยสมัครสอบผ่านศูนย์สอบได้ตั้งแต่ 1 กันยายน - 1 ตุลาคม 2564 และสามารถลงทะเบียนล่าช้า  (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) ได้ถึงเที่ยงคืนของวันที่ 15 ตุลาคม 2564
 

ตารางกำหนดการ

เรื่องที่ออกสอบ BMAT

BMAT มีระยะเวลาสอบ 2 ชั่วโมง ข้อสอบเป็นแบบเขียนบนกระดาษ แบ่งเป็น 3 ส่วน ท่านสามารถดูรายละเอียดของแต่ละส่วนด้านล่าง

มหาวิทยาลัยที่ใช้ BMAT 


อ้างอิงจาก Cambridge Assessment Admissions Testing กรุณาตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ของสถาบันที่ท่านเลือกเสมอเพื่อยืนยันว่ามหาวิทยาลัยยอมรับผลคะแนน BMAT รอบใดบ้าง


ศูนย์สอบ BMAT

British Council สยามสแควร์ 
Capwise 
CICM ธรรมศาสตร์ 

ติวสอบ BMAT

- BOOSTUP