สอบเข้ามหาวิทยาลัย

​เปรียบเทียบกองทุนกู้เรียน กยศ. VS กรอ.น้องๆ ที่กำลังจะเข้าสู่รั้วมหาลัยและมีความประสงค์ที่จะกู้เรียนในระดับปริญญาตรีควรศึกษาก่อนทางนี้ เพราะวันนี้ทาง Admission Premium ได้รวมข้อมูลโครงการสำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะกู้ยืมเพื่อนการเรียนมาให้น้องๆ ได้ศึกษา และตัดสินใจว่าจะเลือกกู้ยืมในระบบโครงการไหนดี

กยศ. (กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา)

สามารถกู้ได้ในระดับ : มัธยมปลาย , ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรี
รายได้ทั้งครอบครัวที่กำหนด : ครอบครัวต้องมีรายได้รวมกันไม่เกิน 360,000 บาท/ปี (ต้องมีข้าราชการรับรองเรื่องรายได้)
คณะไหนขอทุนได้บ้าง : ได้ทุกคณะ
ทุนการศึกษาที่ได้รับ : ค่าเทอม , ค่าใช้จ่าย 3,000 บาทต่อเดือน (หากอยู่ในระดับชั้น ม.ปลายจะได้รับ 1,800 บาทต่อเดือน)
การชำระหนี้ : หลังเรียนจบ 2 ปี และต้องชำระให้หมดภายใน 15 ปี
ดอกเบี้ย : ร้อยละ 1 บาทต่อปี สาขาวิชาที่อยู่ในโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน โดยให้สิทธิพิเศษกับผู้กู้ยืมที่เรียนระหว่างปีการศึกษา 2562-2566 เมื่อสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่กำหนดจะคิดดอกเบี้ยอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ต่อปี

10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย
1) อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต
2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
3) อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
4) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
5) อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
6) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
7) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
8) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
9) อุตสาหกรรมดิจิทัล
10) อุตสาหกรรมแพทย์ครบวงจร

3 โครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่
1) อุตสาหกรรมระบบราง
2) อุตสาหกรรมพาณิชย์นาวี
3) อุตสาหกรรมโลจิสติกส์
 

กรอ. (กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต)

สามารถกู้ได้ในระดับ : ปริญญาตรี
รายได้ทั้งครอบครัวที่กำหนด : ไม่กำหนดรายได้ครอบครัว
คณะไหนขอทุนได้บ้าง : เฉพาะบางคณะที่กำหนดไว้
ทุนการศึกษาที่ได้รับ : ค่าเทอม , ค่าใช้จ่าย 3,000 บาทต่อเดือน (ค่าใช้จ่ายรายเดือนจะได้รับเฉพาะรายได้ครอบครัวต่ำกว่า 200,000 บาท)
การชำระหนี้ : เมื่อเริ่มทำงาน และเงินเดือนถึงเกณฑ์ที่สามารถผ่อนชำระได้
ดอกเบี้ย : ร้อยละ 1 บาทต่อปี
 
เปรียบเทียบกองทุนกู้เรียนต่อ ป.ตรี ในไทย กยศ. VS กรอ. สำหรับใครที่คิดว่าจะกู้ยืมทั้ง 2 ระบบขอตอบทางนี้ไว้ก่อนเลยว่าไม่สามารถทำได้ น้องๆจะต้องเลือกกู้ยืมเพียง 1 โครงการเท่านั้น และแต่ละโครงการต้องศึกษาให้ครบถ้วนถึงเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ ขั้นตอนในการดำเนินการหากตกหล่นแม้แต่ข้อเดียวอาจจะไม่ผ่านการกู้ยืมเรียนได้ ทั้งนี้ควรตรวจสอบกับมหาลัยหรือคณะที่น้องๆศึกษาก่อนว่าสามารถกู้ยืมโครงการใดได้บ้าง
 
 

www.studentloan.or.th