สอบเข้ามหาวิทยาลัย

2 นักศึกษา DPU เป็นเจ้าของธุกิจตั้งแต่ยังเรียนไม่จบ


               เปิดคัมภีร์ธุรกิจอาหารคลีน กับ น้องเฟิร์ส ชัยพัทธ์ รุ่งอวัสดา และ น้องเก่ง วัชรชัย ชูแก้ว 2 นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เจ้าของธุรกิจอาหารคลีน Kin clean ในรายการคัมภีร์วิถีรวย ช่อง 9 MCOT