สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รับสมัคร แพทย์ จุฬาฯ หลักสูตรนานาชาติ 4 ปี รับ ป.ตรี ทุกสาขา ไม่กำหนด GPAX ขั้นต่ำ

เกณฑ์การคัดเลือก

- จบปริญญาตรี  หรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย และคาดว่าจะจบก่อน 31 กรกฎาคม 2565
- ไม่กำหนดสาขาวิชา และ GPAX ขั้นต่ำ
- มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 85 หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 7.0
- มีคะแนนสอบ Medical College Admission Test (MCAT)
- มี Curriculum Vitae : CV (ประวัติการศึกษา การทำงาน และการร่วมกิจกรรมด้านจิตสาธารณะ การวิชาใจ หรือกิจกรรมวิชาการอื่นๆ)
- มี Statement of Purpose (ความตั้งใจและความคาดหวังในการเรียนหลักสูตรนี้)
- มีจดหมายรับรอง 2 ฉบับ 
 

สถานที่เรียน

Preclerkship (ภาคเรียนที่ 1 - 3) ชั้นเตรียมคลินิก เรียนที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Clerkship (ภาคเรียนที่ 4 - 5) ชั้นคลินิก เรียนที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี (ศรีราชา ชลบุรี)
Externship (ภาคเรียนที่ 6 - 8) ชั้นคลินิก เรียนที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี (ศรีราชา ชลบุรี) และสถาบันความร่วมมือในต่างประเทศตามที่กำหนด
 
 

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมนิสิตไทย : 604,000 บาท / ภาคเรียน
รวมตลอดหลักสูตร (4 ปี) : 4,832,000 บาท
 
 

กำหนดการรับสมัคร

เปิดรับสมัคร : 31 มกราคม - 23 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก : 9 มีนาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 21 มีนาคม 2565
สอบสัมภาษณ์ : 2 สัปดาห์แรกของเดือนเมษายน 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และตัวสำรอง :  25 เมษายน 2565
ยืนยันสิทธิ์ :  25 - 29 เมษายน 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 23 พฤษภาคม 2565
ตรวจสุขภาพ : เดือนกรกฎาคม 2565
ทำสัญญา : เดือนกรกฎาคม 2565
ปฐมนิเทศนักศึกษา : ประมาณพฤษภาคม - มิถุนายน 2565
เปิดภาคเรียน : สิงหาคม 2565


รายละเอียด >> https://cu-medi.md.chula.ac.th/admission/