สอบเข้ามหาวิทยาลัย

กำหนดการ จำนวนรับ และระเบียบการสมัคร กสพท 65กำหนดการ

กิจกรรม วันที่
สมัครสอบวิชาเฉพาะของ กสพท 1 – 20 ตุลาคม 2564
วันสอบวิชาเฉพาะ 26 มีนาคม 2565
ประกาศคะแนนวิชาเฉพาะ 20 เมษายน 2565
ยื่นคำขอตรวจสอบคะแนนวิชาเฉพาะ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2565 จนถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 22 เมษายน 2565
สมัคร TCAS รอบที่ 3 2 – 10 พฤษภาคม 2565 (ติดตามประกาศของ ทปอ.)
ประกาศผล TCAS รอบที่ 3 ครั้งที่ 1 18 พฤษภาคม 2565 (ติดตามประกาศของ ทปอ.)
ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 3 ครั้งที่ 2 24 พฤษภาคม 2565
ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 2 มิถุนายน 2565
 
- ลดค่าสมัครเหลือ 750 บาท

จำนวนรับกติกาใหม่ กสพท65

สาขาที่ยืนยันสิทธิ์ รอบที่ 1 และ 2 สาขาที่สมัครได้ใน กสพท สาขาที่สมัครไม่ได้ใน กสพท
แพทย์ - เภสัชฯ
- ทันตะ
- สัตวแพทย์
- แพทย์
เภสัชฯ - แพทย์
- ทันตะ
- สัตวแพทย์
- เภสัชฯ
ทันตะ - แพทย์
- เภสัชฯ
- สัตวแพทย์
- ทันตะ
สัตวแพทย์ - แพทย์
- เภสัชฯ
- ทันตะ
- สัตวแพทย์
-ประกาศ ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2565 >> ไฟล์แนบ
ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1 เรื่อง หลักเกณฑ์การการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ กสพท ปีการศึกษา 2565
 
ประกาศ ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2564 >> ไฟล์แนบ
ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2 เรื่อง หลักเกณฑ์การสมัครและสอบวิชาเฉพาะ กสพท ปีการศึกษา 2565