สอบเข้ามหาวิทยาลัย

Virtual Seminar สัมมนาครู ครั้งแรกในเมืองไทย


ศูนย์แนะแนวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ร่วมกับ Admission Premium

ขอเชิญคุณครูเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูแนะแนวด้านดิจิทัลเพื่อการศึกษาต่อ และ ทักษะอาชีพแห่งโลกอนาคต8.30 - 9.00 น.
พิธีเปิดการอบรม
เตรียมพบกับ

วิทยากรโดย : ดร.กัญญาพัชญ์ กานต์ภูวนันต์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ และ ประธานศูนย์แนะแนว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2


9.00 - 10.00 น.
การบรรยายในหัวข้อ
“ กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนว : บูรณาการสู่การพัฒนาสมรรถนะดิจิตัลเพื่อการแนะแนว ”
วิทยากรโดย : นางวิภา เกตุเทพา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ อดีตเลขาศูนย์แนะแนว สพม.กทม.เขต 210.00 - 12.00 น.
การบรรยายในหัวข้อ
“ แนวทางการดำเนินงานแนะแนวนักเรียน ในยุคดิจิทัลเพื่อการศึกษาต่อและทักษะอาชีพแห่งโลกอนาคต ”
วิทยากรโดย : ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

ตำแหน่ง  อธิการบดีของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


13.00 - 16.30 น. 
การบรรยายในหัวข้อ
“ การอบรมให้ความรู้ด้านดิจิทัลเพื่อการศึกษาต่อและทักษะอาชีพแห่งโลกอนาคต ”
วิทยากรโดย : อาจารย์ภูวนัย วรรณสอน ( อ.เก่ง )

ตำแหน่ง ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ www.AdmissionPremium.com

เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ - 6 ต.ค. 64
ขั้นตอนการลงทะเบียน
1.กดลิงก์สมัคร >> http://shorturl.asia/29mBY
2.กรอกข้อมูลส่วนตัว
3.เข้าร่วมไลน์กลุ่มการอบรม

งานมีวันที่ 8 ต.ค. 64 เวลา 8.30 - 16.30 น.
ผ่านระบบ ZOOM คุณครูผู้เข้าร่วมงานได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ด้วยนะคะ


คลิกลิงค์ ZOOM เข้าอบรมครูแนะแนวดิจิทัล 8 ต.ค.นี้ >>> https://bit.ly/diGikru

บรรยากาศภายในงานขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่มาให้ความรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ดี ๆ ให้ครูแนะแนวได้นำความรู้มาปรับใช้ในการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์แก่คุณครูมากที่สุด