สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สอบ O-NET ไม่ครบยื่นแอดมิชชั่นได้หรือไม่

UploadImage

                จากกรณีที่มีน้องๆ สอบถามเข้ามาว่าหากสอบโอเน็ตไม่ครบทุกวิชาจะสามารถยื่นแอดมิชชั่นได้หรือไม่ ทาง AdmissionPremium.com ได้สอบถามไปยัง สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) และได้รับคำตอบแล้วว่า ในกรณีดังกล่าวน้องจะไม่สามารถยื่นแอดมิชชั่นได้ เนื่องจากต้องใช้คะแนนจากทั้ง 5 วิชา โอเน็ตเพื่อคำนวณเป็นสัดส่วนคะแนน ดังนั้นน้องๆ ที่พลาดการสอบโอเน็ตวิชาใดวิชาหนึ่งไปแล้ว หนทางที่น้องๆ จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้คือการสอบรับตรงของมหาวิทยาลัย หรือคณะต่างๆ ที่ไม่ใช้คะแนนโอเน็ตเท่านั้น


ข้อมูลจาก : สอท.