สอบเข้ามหาวิทยาลัย

อัพเดตมหาวิทยาลัย เปิดรอบรับ PORTFOLIO


วันนี้พี่มาอัพเดตมหาวิทยาลัย ที่ยังเปิดรอบรับ PORTFOLIO อยู่ในปี 2565 จะมีมหาวิทยาลัยไหนบ้างมาดูกัน


 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รอบที่ 1.2 PORTFOLIO
เปิดรับสมัคร วันที่ 15 ธันวาคม 2564 - 10 มกราคม 2565

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รอบที่ 1.2 PORTFOLIO
เปิดรับสมัคร วันที่ 23 ธันวาคม 2564 - 16 มกราคม 2565มหาวิทยาลัยบูรพา
รอบที่ 1 PORTFOLIO
เปิดรับสมัคร วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 20 มกราคม 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รอบที่ 1 PORTFOLIO
เปิดรับสมัคร วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 – 26 มกราคม 2565มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท
รอบที่ 1 Portfolio
เปิดรับสมัคร วันที่ 9 ธันวาคม 2564 – 4 กุมภาพันธ์ 2565

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รอบที่ 1.2 PORTFOLIO
เปิดรับสมัคร วันที่ 15 ธันวาคม 2564 – 15 มกราคม 2565มหาวิทยาลัยพะเยา
รอบที่ 1.2 PORTFOLIO
เปิดรับสมัคร วันที่ – 5 มกราคม 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
รอบที่ 1 PORTFOLIO
เปิดรับสมัคร 1 ธันวาคม 2564 - 16 มกราคม 2565มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รอบที่ 1 PORTFOLIO
เปิดรับสมัคร 13 ธันวาคม 2564 - 14 มกราคม 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
รอบที่ 1 PORTFOLIO
เปิดรับสมัคร 1 ตุลาคม 2564 - 19 มกราคม 2565