สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวมโครงการแต่ละมหาวิทยาลัย TCAS65


วันนี้พี่รวมโครงการของแต่ละมหาวิทยาลัย สำหรับ TCAS65 จะมีโครงการอะไรกันบ้างมาดูกัน


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รอบที่ 2 โควตา
โครงการจุฬา-ชนบท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รับสมัครออนไลน์ วันที่ 14 - 24 กุมภาพันธ์  2565
รายละเอียดเพิ่มเติม >>  https://www.sangfans.com/tcas-quotastoieschula/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รอบที่ 2
คณะแพทยศาสตร์
โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
รับสมัครออนไลน์ วันที่ 1 - 15 มีนาคม  2565
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.sangfans.com/tcas2-cpirdchula65/มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะพยาบาลศาสตร์
รอบที่ 2 โควตา 

3 โครงการ
- โครงการพยาบาลวิชาชีพเพื่อโรงพยาบาลเวชศาสตร์เชตร้อน
- โครงการพยาบาลวิชาชีพเพื่อศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
- โครงการพัฒนาผู้ช่วยพยาบาลที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล
จำนวนรับ 25 ที่นั่ง
รับสมัครออนไลน์ วันที่ 1 มีนาคม - 20 เมษายน 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม >>  https://www.sangfans.com/tcas-nursemu/มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รอบ 2
โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก
รับสมัครออนไลน์ วันที่ 12 - 24 กุมภาพันธ์  2565
รายละเอียดเพิ่มเติม >>  https://www.sangfans.com/tcas-scholarshiptu/มหาวิทยาลัยบูรพา
รอบที่ 1 Portfolio
คณะแพทยศาสตร์
โครงการเพชรตะวันออก ( จำนวน 30 ที่นั่ง )
รับสมัครออนไลน์  วันที่ 1 ธ.ค. 2564 - 20 ม.ค. 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม >>  http://regservice.buu.ac.th/text/G1-65.pdfมหาวิทยาลัยบูรพา
รอบที่ 1 Portfolio
คณะศึกษาศาสตร์
โครงการเพชรตะวันออก ( จำนวนรับ 20 ที่นั่ง )
รับสมัครออนไลน์ วันนี้ - 20 มกราคม 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.sangfans.com/tcas-edubuu65/มหาวิทยาลัยนเรศวร
รอบที่ 2
คณะแพทยศาสตร์
โครงการผลิตแพทย์เพื่อชุมชน
รับสมัครออนไลน์ วันที่ 14 - 25 กุมภาพันธ์  2565
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.sangfans.com/tcas2-quotamednu/มูลนิธิคำรงชัยธรรม
ทุนเรียนฟรีได้จนจบ
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม >>  https://www.sangfans.com/damrongchaitham65/