สอบเข้ามหาวิทยาลัย

นับถอยหลังก่อนสอบ TCAS65


นับถอยหลังก่อนสอบ TCAS65 มีเวลาเตรียมตัวอีกกี่วันนะ ?


GAT/PAT
54 วัน
วันที่ 12-15 มีนาคม 2565วิชาสามัญ
61 วัน
วันที่ 19-20 มีนาคม 2565กสพท
68 วัน
วันที่ 26 มีนาคม 2565