สอบเข้ามหาวิทยาลัย

กว่าจะเป็น " ครู "


วันนี้วันครู พี่จะพาน้องๆมาดูกันว่า " กว่าจะเป็นครู " ต้องผ่านอะไรบ้าง


บททดสอบคนอยากเป็นครู
ต้องสอบ PAT 5 คือวิชาวัดความถนัดทางอาชีพครู ที่ใช้ยื่นคะแนนที่คณะครุศาสตร์ หรือคณะศึกษาศาสตร์ในแต่ละมหาวิทยาลัยที่เปิดครุศาสตร์เรียนอะไร?
เรียนรู้หลักการ ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการสอน และการเรียนรู้ของมนุษย์ และต้องทำอย่างไรเราจึงจะเป็นผู้สอนที่ดีสามารถถ่ายทอดวิชาความรู้ครุศาสตร์มีสาขาอะไรบ้าง?
1.สาขาการศึกษาปฐมวัย
2. สาขาประถมศึกษา
3. สาขามัธยมศึกษา
4. สาขาวิชาสุขศึกษา/พลศึกษา
5. สาขาศิลปศึกษา
6. สาขาดนตรีศึกษา
7. สาขาจิตวิทยาการแนะแนวครุศาสตร์เรียนกี่ปี?
ส่วนใหญ่ได้ปรับหลักสูตรให้ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 5 ปี ต่จะมีบางสาขา เช่น การเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่ใช้เวลาเรียนทั้งสิ้น 4 ปีครุศาสตร์เหมาะใคร?
ต้องเป็นคนที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู คือมีความรัก และเมตตาต่อลูกศิษย์เชื่อมั่นว่านักเรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมเป็นแบบอย่างที่ดี ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือกับนักเรียนเสมอคณะครุศาสตร์ต้องสอบวิชาอะไร ?
- สามัญอังกฤษ
- สามัญไทย
- GAT
- PAT 1
- PAT 5