สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวมคณะ TCAS65 ที่ไม่ใช่คะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ


วันนี้พี่รวบรวมคณะที่ไม่ใช่คะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ จะมีมหาวิทยาลัยไหนกันบ้างมาดูกัน


มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รอบรับตรง
สมัครทางออนไลน์ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 20 เมษายน 2565
เกรด 2.00 ก็สมัครได้ 
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.sangfans.com/direct-prnurestmedmu/มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะพยาบาลศาสตร์
เปิดรับสมัครออนไลน์ รอบ 2 โควตา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 7 เมษายน 2565
เปิดรับสมัครออนไลน์ รอบ 3 วันที่ 2- 10 พฤษภาคม 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.sangfans.com/tcas-nursedusit65/มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะพยาบาลศาสตร์
ผู้ช่วยพยาบาล รอบรับตรง
สมัครทางออนไลน์ วันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.sangfans.com/direct-pnnurse65/มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขาวิชารังสีเทคนิค
รอบ 3 Admission
สมัครทางออนไลน์ วันที่ 2-10 พฤษภาคม 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.sangfans.com/direct-rtru65/มหาวิทยาลัยพายัพ
คณะเภสัชศาสตร์
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้- 31 มีนาคม 2565
เกรด 2.00 ก็สมัครได้ 
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.sangfans.com/direct-panya65/มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รอบ 2 โควตา
คณะที่เปิดรับ ครุศาสตร์ , พยาบาลศาสตร์ , บริหารธุรกิจ , ศิลปศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์
สมัครทางออนไลน์ วันที่ 20 มกราคม -28 กุมภาพันธ์ 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.sangfans.com/tcas2-cpru65/มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รอบ 2 โควตา
คณะที่เปิดรับ ครุศาสตร์ , พยาบาลศาสตร์ , บริหารธุรกิจและการจัดการ , มนุษย์ศาสตร์ และ สังคมศาสตร์
เปิดรับสมัคร วันที่ 15-26 กุมภาพันธ์ 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.sangfans.com/tcas2-ubru/