สอบเข้ามหาวิทยาลัย


วันนี้พี่รวบรวมวัน เวลา รายวิชาที่ต้องสอบในแต่ละวัน ระยะเวลา/จำนวนข้อสอบมาให้น้อง ๆ แล้ว วิชาไหนสอบวันไหนบ้าง มาดูกัน

วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565
เวลา 08.30-11.30 น. รหัส 85 ชื่อวิชา GAT ความถนัดทั่วไป 180 นาที/จำนวน 80 ข้อ
เวลา 13.00-16.00 น. รหัส 71 ชื่อวิชา PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 180 นาที/จำนวน 45 ข้อ

วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565
เวลา 08.30-11.30 น. รหัส 72 ชื่อวิชา PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 180 นาที/จำนวน 60 ข้อ
เวลา 13.00-16.00 น. รหัส 75 ชื่อวิชา PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู 180 นาที/จำนวน 120 ข้อ

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565
เวลา 08.30-11.30 น. รหัส 73 ชื่อวิชา PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ 180 นาที/จำนวน 70 ข้อ
เวลา 13.00-16.00 น. รหัส 74 ชื่อวิชา PAT4 ความถนัดสถาปัตยกรรมศาตร์ 180 นาที/จำนวน 34 ข้อ

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565
เวลา 08.30-11.30 น. รหัส 76 ชื่อวิชา PAT6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ 180 นาที/จำนวน 100 ข้อ
เวลา 13.00-16.00 น.
รหัส 77 ชื่อวิชา PAT7.1 ความถนัดทางภาษาภาษาฝรั่งเศส
รหัส 78 ชื่อวิชา PAT7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
รหัส 79 ชื่อวิชา PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น
รหัส 80 ชื่อวิชา PAT7.4 ความถนัดทางภาษาจีน
รหัส 81 ชื่อวิชา PAT7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ
รหัส 82 ชื่อวิชา PAT7.6 ความถนัดทางภาษาบาหลี
รหัส 83 ชื่อวิชา PAT7.7 ความถนัดทางภาษาเกาหลี
180 นาที/จำนวน 100 ข้อ