สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวมมหาวิทยาลัย เปิดรับกสพท. หลักสูตรแพทยศาสตร์


วันนี้พี่รวบรวมมหาวิทยาลัย เปิดรับกสพท. หลักสูตรแพทยศาสตร์  มาฝากน้อง ๆ 65 กันด้วย จะมีมหาวิทยาลัยไหนบ้างมาดูกัน


มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
คณะแพทยศาสตร์ 
จำนวนที่รับ 20 ที่นั่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.sangfans.com/cotmes65/


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตร์ 
จำนวนที่รับ 176 ที่นั่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.sangfans.com/cotmes65/


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ
คณะแพทยศาสตร์ 
จำนวนที่รับ 30 ที่นั่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.sangfans.com/cotmes65/


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะแพทยศาสตร์ 
จำนวนที่รับ 55 ที่นั่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.sangfans.com/cotmes65/


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ 
จำนวนที่รับ 65 ที่นั่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.sangfans.com/cotmes65/


มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะแพทยศาสตร์ 
จำนวนที่รับ 30 ที่นั่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.sangfans.com/cotmes65/


มหาวิทยาลัยมหิดล
โรงพยาบาลรมามธิบดี
คณะแพทยศาสตร์ 
จำนวนที่รับ 109 ที่นั่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.sangfans.com/cotmes65/