สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ขอขอบคุณโครงการดี ๆ สำหรับอบรมออนไลน์ เฉพาะคุณครูแนะแนว Canva For school guidance counsellorขอขอบคุณโครงการดี ๆ สำหรับอบรมออนไลน์ เฉพาะคุณครูแนะแนว Canva For school guidance counsellor

ที่มาให้ความรู้คำแนะนำกับคุณครูแนว สำหรับเทคนิคการทำคลิป VDO และ Present เพื่องานสอนอย่างมืออาชีพแบบง่าย ๆ ด้วยโปรแกรมด้วยโปรแกรมกึ่งสำเร็จรูป จากวิทยากรผู้สอน จาก KMITL Master class อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อดิจิทัลและการใช้โปรแกรม Canva

มีคุณครูแนะแนวเข้าร่วมโครงการนี้เป็นจำนวนมาก และได้การตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ยังไม่หมดแค่นั้นพร้อมรับเกียรติบัตร เมื่อผ่านการอบรม

 ร่วมจัดโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กับ Admissionpremium

ภาพเบื้องหลัง