สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ประกาศแล้ว !! ผลคะแนนเฉลี่ย กสพท 65 เช็คเลย !!


วันนี้เป็นกสพท ประกาศผลคะแนนสอบของ DEK65 พี่เลยรวบรวมเอาข้อมูล 2 ปี ย้อนหลังมาให้น้อง ๆ ได้เทียบเผื่อเป็นแนวทางให้น้อง ๆ ได้ ( ข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี ระหว่าง 2563 - 2564 )
 

สถิติการสอบวิชาเฉพาะ


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www9.si.mahidol.ac.th/pdf/5Ak7Ay5DysdSa4256504201Cm8Oa7Xb3D.pdf