สอบเข้ามหาวิทยาลัย

อัปเดตปฏิทิน เดือนพฤษภาคม 65


วันนี้พี่รวบรวมกำหนดวันสำคัญของเดือนพฤษภาคม 2565 มาให้ DEK65 แล้วนะ

กำหนดการวันสำคัญ
21-28 เมษายน 2565
ยื่่นสิทธิ์ทบทวนคะแนน 
วันที่ 2- 10 พฤษภาคม 2565
รับสมัคร TCAS65 รอบ 3 Admission
วันที่ 4 พฤษภาคม 2565
ประกาศผล TCAS65 รอบ 2 โควตา
วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2565
ยืนยันสิทธิ์ TCAS65 รอบ 2 โควตา
วันที่ 6 พฤษภาคม 2565
สละสิทธิ์ TCAS65 รอบ1-2 เพื่อสมัครรอบ 3
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
ประกาศผล TCAS65 รอบ 3 Admission ครั้งที่ 1
วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2565
ยืนยันสิทธิ์ TCAS65 รอบ 3 Admission
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ประกาศผล TCAS65 รอบ 3 Admission ครั้งที่ 2