สอบเข้ามหาวิทยาลัย

อัพเดทปฏิทิน TCAS65 การยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์รอบ 3 และการรับสมัครรอบ 3

กำหนดการ
 - ประกาศผลการคัดเลือกรอบ 2
วันที่ 9 พ.ค. 65
- ยืนยันสิทธิ์สิทธิ์รอบ 2 ในระบบ TCAS65
วันที่ 3 พ.ค. 65
- สละสิทธิ์รอบ 2 สำหรับผู้ยืนยันสิทธิ์รอบ 1 รอบ 2
วันที่ 11 พ.ค 65
- สมัครคัดเลือกรอบ 3 ในระบบ TCAS65
วันที่ 2-12 พ.ค. 65

* ประกาศผลการคัดเลือกรอบ 3 ไม่เปลี่ยนกำหนดการ คือ วันที่  18 พ.ค. 65
** ยืนยันสิทธิ์รอบ 3 ในระบบ TCAS65 ไม่เปลี่ยนกำหนดการ คือ วันที่  18-19 พ.ค. 65