สอบเข้ามหาวิทยาลัย


DEK66 ใกล้ถึงเวลาแล้ว วันนี้พี่รวบรวมปฏิทิน DEK66 มาให้น้อง ๆ ได้เตรียมตัวกันได้ทัน

กำหนดการ TCAS66
- เดือนกันยายน 65 >> สมัครสอบ TPAT 1 เฉพาะแพทย์
- 1-10 พฤศจิกายน 65 >> สมัครสอบ TGAT และ TPAT
- 11-20 พฤศจิกายน 65 >> สมัครสอบ TGAT และ TPAT ( เฉพาะแบบคอมถ้ามีที่ว่าง )
- 10-12 ธันวาคม 65 >> สอบ TGAT และ TPAT ( ทั้งระบบคอมและระบบกระดาษ )
- 15 ธันวาคม 65 >> ประกาศผลสอบ TGAT และ TPAT ( ระบบคอม )
- 17 ธันวาคม 65 >> สอบ TPAT 1 เฉพาะแพทย์
- 7 มกราคม 66 >> ประกาศผลสอบ TGAT และ TPAT ( ระบบกระดาษ )
- เดือนมกราคม 66 >> ประกาศผลสอบ TPAT 1
- 1-10 กุมภาพันธ์ 66 >> สมัครสอบ A-Level
- 18-20 มีนาคม 66 >> สอบ A-Level
- 25-31 มีนาคม 66 >> สอบวิชาเฉพาะของทางมหาวิทยาลัย
- 17 เมษายน 66 >> ประกาศผลสอบ A-Level
- 1-10 พฤษภาคม 66 >> ยื่นอันดับ รอบ Admission
- 17 พฤษภาคม 66 >>ประกาศผล Admission ครั้งที่ 1
- 23 พฤษภาคม 66 >>ประกาศผล Admission ครั้งที่ 2