สอบเข้ามหาวิทยาลัย

DEK66 เตรียมตัวก่อนทำ Portfolio ยื่น TCAS66


วันนี้จะมาแนะนำ DEK66 เตรียมตัวก่อนทำ Portfolio ให้น้อง ๆ ได้เริ่มทำเริ่มหา เริ่มเตรียมตัวก่อน จะไม่ได้พลาดและเสียดายโอกาสรอบ Portfolio


เตรียมข้อมูลที่จำเป็นและผลงานที่มี
เริ่มทำการวางแผนโครงสร้างพอร์ตโฟลิโอของตัวเองว่าควรจะประกอบด้วยเนื้อหาอะไรบ้าง ( Portfolio 10 หน้า ควรมีอะไรบ้าง )ลิสต์ผลงาน
ลิสต์รายชื่อผลงาน กิจกรรม และเกียรติบัตรที่จำเป็นต้องมี แน่นอนว่าต้องเกี่ยวข้องกับคณะ/สาขาที่ต้องการเข้า และสิ่งสำคัญคือต้องดูให้ละเอียดว่าผลงานหรือเกียรติบัตที่เข้าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยระบุไว้หรือไม่ ( เช่น อายุผลงานไม่น้อยกว่า 3 ปี เป็นผลงานระดับชาติ ) เตรียมขอหนังสือรับรองผลงาน / กิจกรรม
ติดต่อประสานงานกับคุณครู ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานที่ได้ไปทำกิจกรรมและได้รับเกียรติบัตร เพราะผลงานที่น้องได้รับรางวัลส่วนใหญ่ มักเป็นการแข่งขันจากหน่วยงานภายนอก เช่น ส่วนราชการ กระทรวง หรือองค์กรระดับประเทศนำเสนอให้ตรงจุด
เพราะมีเกณฑ์กำหนดไว้ต้องมีไม่เกิน 10 หน้า " อย่ายัดทุกผลงานและทุกกิจกรรมลงไป " ให้คัดเลือกเอาแต่ที่โดดเด่นจริง ๆ ควรเป็นผลงานที่ตรงกับคณะ/สาขาที่ต้องการยื่นที่สุด  เลือกผลงานไหนที่จะแสดงถึงความตั้งใจ ทัศนคติ และตัวตนของน้องได้ดีที่สุด