สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สจล.ลาดกระบัง ปรับจำนวนรับและเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ TCAS65


สจล.ลาดกระบัง ประกาศ
ปรับจำนวนรับและเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ
TCAS รอบ 3 Admission รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://reg.kmitl.ac.th/TCAS_old/news/files/2565_1_news1_2220_2022_05_05-09-43-42_6a1f8.pdf