สอบเข้ามหาวิทยาลัย

3 สิทธฺ์ ทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจ รอบ Quota TCAS65


พี่อยากให้น้อง ๆ ทำความเข้าใจให้ดีการใช้สิทธิ์ สละสิทธิ์ รอบ Quota TCAS65 ให้ดี ไม่อยากให้น้องพลาดโอกาศ


ยืนยันสิทธิ์
ยืนยันสิทธิ์ที่ระบบมหาวิทยาลัย ไม่ใช่ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS หากไม่ยืนยันสิทธิ์ที่ระบบมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะไม่ส่งรายชื่อเขาระบบ TCAS ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS  จะมีรายชื่อในระบบ และเรียกน้องไปรายงานตัว



ไม่ใช้สิทธิ์
หากประกาศรายชื่อแล้วยังไม่อยากเรียนที่นี่ กดไม่ใช้สิทธิ์ หรือไม่ต้องทำอะไรเลย และสมัครรอบต่อไปได้



สละสิทธิ์
หากน้องเปลี่ยนใจต้อกมารยกเลิกการยืนยันสิทธิ์ หรือสละสิทธิ์ หากสละสิทธิ์ครบ 2 ครั้ง จะไม่สามารถไปรอบต่อไปได้ หรือกดยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว เปลี่ยนใจไม่เข้ารับการศึกษาในสาขาที่ผ่านการคัดเลือก หากทำการขอ OTP ไม่เกิน 3 ครั้ง และยังไม่ปิดระบบ กดปุ่ม " ไม่ใช้สิทธิ์