สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เตรียมตัว TACS65 รอบ DIRECT ADMISSION


น้อง ๆ คนไหนที่ยังไม่มีที่เรียน ยังเหลืออีก 1 รอบ อย่าพึ่งท้อ อย่าพึ่งน้อยใจ มาเตรียมตัวกันพร้อมในรอบที่ 4 DIRECT ADMISSION รอบสุดท้ายกันดีกว่า 


ใครสมัครได้บ้าง ?
น้อง ๆ ที่ยังไม่มีเรียน คะแนน GPAX
GPAX ผลการเรียน 6 เทอมเตรียมให้พร้อม เพราะต้องใช้ยื่นในการสมัครคะแนนสอบวิชาการ
คะแนนที่ต้องใช้ยื่น O-NET, GAT/PAT วิชาสามัญ  Portfoli และการสอบสัมภาษณ์ ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยของแต่ละที่ลงทะเบียน
ต้องลงทะเบียนในเว็บไซต์ mytcas.com เหมือนกับทุก ๆ รอบ เปิดรับสมัครวันที่ 25 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน 2565 
** สำหรับใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนแล้ว ต้องลงทะเบียน และตรวจสอบข้อมูล-คะแนนต่างๆ ให้เรียบร้อยก่อนการสมัครเกณฑ์การคัดเลือก
ศึกษาคุณสมบัติ เกณฑ์การคัดเลือก และจำนวนรับได้ที่ระเบียบการรับสมัครของมหาวิทยาลัยโดยตรงยื่นสมัคร
สมัครกับมหาวิทยาลัยได้โดยตรง สามารถยื่นสมัครได้ไม่จำกัดสาขาวิชาและมหาวิทยาลัย (ศึกษาระเบียบการแต่ละมหาวิทยาลัย อาจมีการกำหนดจำนวนต่อโครงการ หรือมหาวิทยาลัย) มีโอกาสผ่านการคัดเลือกหลายที่ แต่จะเลือกเรียนได้แค่ 1 สาขาวิชาเท่านั้น