สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ติด TCAS65 รอบ 3 แล้วทำไงต่อ? ใครควรขอประมวลผลครั้งที่ 2 บ้าง


วันนี้พี่สรุปมาให้ DEK65 เข้าใจง่าย ๆ หากติดรอบ 3 แล้วทำไงต่อ? ใครควรขอประมวลผลครั้งที่ 2 บ้างมาดูกัน

สอบติดอันดับที่ 1 
ตัวเลือกที่ 1 ยื่นยันสิทธิ์ ( สาขาที่ผ่านการคัดเลือก )
ตัวเลือกที่ 2 ไม่ใช้สิทธิ์ (สละสิทธิ์รอบ 3 ไปต่อรอบ 4 )

สอบติดอันดับที่ 2-10
ตัวเลือกที่ 1 ยื่นยันสิทธิ์ ( สาขาที่ผ่านการคัดเลือก )
ตัวเลือกที่ 2 ไม่ใช้สิทธิ์ (สละสิทธิ์รอบ 3 ไปต่อรอบ 4 )
ตัวเลือกที่ 3 ขอประมวลผลครั้งที่ 2 (อยากได้อันดับที่สูงขึ้น)

สอบไม่ติดเลย
ตัวเลือกที่ 1 ขอประมวลผลครั้งที่ 2 (หากมีคนสละสิทธิ์)
ตัวเลือกที่ 2 ไม่ใช้สิทธิ์ ( ปล่อยไม่ต้องไปทำอะไรเลย )
ตัวเลือกที่ 3 ไปต่อรอบ 4 ( สมัครรอบต่อไปอย่าช้า )