สอบเข้ามหาวิทยาลัย

​มหาวิทยาลัยเปิด รับรอบ Direct Admission


วันนี้พี่รวบรวมข้อมูลมหาวิทยาลัยที่เปิดรับรอบ Direct Admission รอบสุดท้าย ท้ายสุด จะมีมหาวิทยาลัยไหนบ้างมาดูกัน


มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
รอบที่ 4 Direct Admission
คณะที่เปิดรับ : คณะครุศาสตร์ , คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ,คณะวิทยาการจัดการ , คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม , วิทยาลัยการดนตรี 
รับสมัคร/ชำระค่าสมัคร : วันนี้ - 1 มิถุนายน 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 3 มิถุนายน 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม >>  https://drive.google.com/file/d/1_KHyxGFOot6UDly7Ofl9UpBKPWkzi2uD/viewมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
รอบที่ 4 Direct Admission
คณะที่เปิดรับ : คณะเกษตรและชีวภาพ , คณะศึกษาศาสตร์ , คณะวิทยาศาสตร์ , คณะวิทยาการจัดการ , คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
รับสมัคร/ชำระเงิน :  25 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม >> http://eadmission.chandra.ac.th/tcas2/round.aspxมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รอบที่ 4 Direct Admission
คณะที่เปิดรับ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ , คณะบริหารธุรกิจ , คณะศิลปกรรมศาสตร์ , คณะพยาบาลศาสตร์
รับสมัคร/ชำระเงิน/โหลดเอกสาร : วันที่ 25 - 30 พฤษภาคม 2565
ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 2 มิถุนายน 2565
สอบสัมภาษณ์ : 4 มิถุนายน 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.oreg.rmutt.ac.th/มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
รอบที่ 4 Direct Admission
คณะที่เปิดรับ :  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ , คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , คณะสัตวแพทยศาสตร์ , สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ , สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม 
รับสมัคร : 25 - 30 พฤษภาคม 2565
ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 1 มิถุนายน 2565
สอบสัมภาษณ์ : 2 มิถุนายน 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://sites.google.com/rmutto.ac.th/apply-rmuttoมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รอบที่ 4 Direct Admission
เปิดรับ 27 โครงการ
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://entrance.psu.ac.th/มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รอบที่ 4 Direct Admission
คณะที่เปิดรับ : ครุศาสตร์ , พยาบาลศาตร์ , วิทยาลัยการจัดการ , มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , อื่น ๆ 
สมัครทางออนไลน์ วันนี้ - 29 พฤษภาคม 2565
สอบสัมภาษณ์วันที่ 4 มิถุนายน 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม >>  https://www.sangfans.com/direct4-ubru65/มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รอบที่ 4 Direct Admission
คณะที่เปิดรับ : ศึกษาศาสตร์ , แพทยศาสตร์ , วิศวกรรมศาสตร์ , การบัญชีและการจัดการ , มนุษย์ศาสตร์และสังคมศษสตร์ , อื่น ๆ
เปิดรับสมัครวันที่ 25 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2565
สอบสัมภาษณ์วันที่ 3 มิถุนายน 2565
ประกาศผลวันที่ 5 มิถุนายน 2565
*ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ์
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.sangfans.com/calender-msu65/มหาวิทยาลัยทักษิณ
รอบที่ 4 Direct Admission
คณะที่เปิดรับ : ศึกษาศาสตร์ , พยาบาลศาสตร์ , ศิลปกรรมศาสตร์ , เศรษฐศาสตร์และการบนิหารธุรกิจ , อื่น ๆ
เปิดรับสมัครวันที่ 25 - 29 พฤษภาคม 2565
ประกาศผลวันที่ 6 มิถุนายน 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.sangfans.com/calender-tsu65/สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
รอบที่ 4 Direct Admission
พยาบาลและวิทย์สุขภาพ
รับตรงที่ใหญ่ที่สุดของคนอยากเข้าพยาบาลและวิทย์สุขภาพ
ประกาศรับสมัครวันที่ 25-30 พฤษภาคม 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.sangfans.com/tcas-pi/มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รอบที่ 4 Direct Admission
ไม่ใช้ GAT/PAT และวิชาสามัญ
สมัครทางออนไลน์ วันที่ 13-29 พฤษภาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่1 มิถุนายน 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.sangfans.com/tcas4-cpru65/