สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ปฏิทินการสอบ TGAT/TPAT TCAS66


ปฏิทินการสอบ TGAT/TPAT DEK66 ออกแล้ว สอบวันไหนเวลาไหนเช็คด่วน !!

วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 
เวลา 09.00-12.00 น. 
TGAT ความถนัดทั่วไป 180 นาที / 100 คะแนน
เวลา 13.00-16.00 น.
TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์  180 นาที / 100 คะแนน

วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565 
เวลา 09.00-12.00 น. 
TPAT5 ความถนัดทางครุศาสตร์ , ศึกษาศาสตร์  180 นาที / 100 คะแนน
เวลา 13.00-16.00 น.
TPAT2 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์  180 นาที / 100 คะแนน

วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565
เวลา 09.00-12.00 น. 
TPAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์  180 นาที / 100 คะแนน

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565
เวลา 09.00-12.00 น. 
TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท 240 นาที / 100 คะแนน