สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ปฏิทินออกแล้วสอบ A-Level ( วิชาสามัญ ) TCAS66


DEK66 พร้อมสอบ A-Level ( วิชาสามัญ ) รึยังเอ่ย ตารางสอบออกแล้ว เช็คด่วน !!

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566
เวลา 08.30 - 10.00 น.
วิชาชีววิทยา 90 นาที /100 คะแนน
เวลา 11.00 - 12.30 น.
วิชาฟิสิกส์ 90 นาที /100 คะแนน
เวลา 13.30 - 15.00 น. 
วิชาภาษาไทย 90 นาที /100 คะแนน
เวลา 15.30 - 17.00 น.
วิชาสังคมศึกษา 90 นาที /100 คะแนน

วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566
เวลา 08.30 - 10.00 น. 
วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 90 นาที /100 คะแนน
เวลา 11.00 - 12.30 น.
วิชาอังกฤษ 90 นาที /100 คะแนน
เวลา 13.30 - 15.00 น. 
วิชาเคมี 90 นาที /100 คะแนน

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566
เวลา 08.30 - 10.00 น.
วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 90 นาที /100 คะแนน
เวลา 11.00 - 12.30 น.
วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 90 นาที /100 คะแนน
เวลา 13.30 - 15.00 น. 
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาเยอรมัน
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาเกาหลี
ภาษาจีน
ภาษาบาหลี
90 นาที /100 คะแนน

อ้างอิง

https://www.chulatutor.com/a-level/
https://www.chulatutor.com/blog/tgat/