สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวมปฏิทิน TCAS66 จะได้ไม่พลาสโอกาสในการเตรียมตัว


ปฏิทิน TCAS66
วันที่ 1 พ.ย 2565 - 21 มิถุนายน 2566
ลงทะเบียนใช้งานในระบบ TCAS66 เริ่มวันที่ 1 พ.ย. 2565

วันนี้่พี่รวมปฏิทินมาเตือนน้อง DEK66 อีกครั้ง จะได้เตรียมตัวกันทัน และไม่พลาดโอกาส หรือเสียโอกาสในการเตรียมตัวไม่ทัน

Portfolio
รับสมัคร : มหาวิทยาลัยกำหนด
ประกาศผลในระบบ : 7 ก.พ.66
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 7-8 ก.พ 66
สละสิทธิ์ในระบบ :  9 ก.พ. 66 หรือ 6 พ.ค. 66

Quota
รับสมัคร : มหาวิทยาลัยกำหนด
ประกาศผลในระบบ : 4 พ.ค. 66
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ :  4-5 พ.ค 66
สละสิทธิ์ในระบบ :  6 พ.ค. 66

Admission
รับสมัคร : 1-10 พ.ค. 66
ประกาศผลในระบบ : # 1 = 17 พ.ค. 66 , # 2 = 23 พ.ค. 66
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ :  17-18 พ.ค 66
สละสิทธิ์ในระบบ :  ไม่อนุญาติให้สละสิทธิ์ ถ้าไม่ต้องการไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ์

Direct Admission
รับสมัคร : มหาวิทบาลัยกำหนด 24 พ.ค. - 5 มิ.ย 66
ประกาศผลในระบบ : # 1 = 8 มิ.ย. 66 , # 2 = 18 มิ.ย 66
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ :  # 1 = 8-9 มิ.ย. 66 , # 2 = 18-19 มิ.ย 66
สละสิทธิ์ในระบบ :  ไม่อนุญาติให้สละสิทธิ์ ถ้าไม่ต้องการไม่ต้องกดยืนยั
นสิทธิ์