สอบเข้ามหาวิทยาลัย

กสพท.แถลงข่าวการสอบคัดเลือกเขาศึกษาของ TCAS66


กสพท.แถลงข่าวการสอบคัดเลือกเขาศึกษาของ TCAS66 ต่อ
ในรอบที่ 3 ( Admission ) และการสอบTPAT1 ( วิชาเฉพาะ กสพท )
- หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
- หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต
- หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565
ตั้งแต่เวลา 10.00 น.

ผ่านZoom 
Meeting ID : 939 4500 5185
Passcode : 333762