สอบเข้ามหาวิทยาลัย

5 ข้อ DEK66 ต้องรู้ รอบ PORTFOLIO ไม่ง่ายเหมือนเดิม


DEK66 ต้องรู้ รอบ PORTFOLIO ไม่ง่ายเหมือน DEK65 แล้วนะ น้องต้องเตรียมตัว วางแผนให้ดี

- PORTFOLIO ส่งเหมือนเดิม และบางมหาลัยใช้คะแนนสอบอื่น ๆ เสริม
- รอบ PORTFOLIO ต้องสอบ TGAT 
- ใช้คะแนน TGAT เข้ามาคำนวนคะแนน
- สัมภาษณ์เหมือนเดิม
- เหลือเวลาแค่ 4 เดือน สอบ TGAT