สอบเข้ามหาวิทยาลัย

#dek66 อยากเรียนหมอ เตรียมตัวสอบ TCAS66น้อง ๆ DEK66 คนไหนอยากเรียน "หมอ" ต้องเตรียมตัวสอบได้แล้วนะ เตรียมตัวช้าอย่าหาว่าพี่ไม่เตือน

20-21 ส.ค.65 สอบ NETSAT ( เฉพาะหมอมข. )  https://student.netsat.kku.ac.th/login

18 ต.ค.65 สอบ BMAT 
17 ธ.ค. 65 สอบ TPAT1 ( วิชาเฉพาะกสพท ) 
18-19 มี.ค. 66 สอบ A-Level ( วิชาสามัญ )