สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รอบที่ 1 การรับแบบ Portfolio
รับสมัคร : มหาวิทยาลัยกำหนด
ประกาศผลในระบบ : 7 ก.พ. 66
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 7-8 ก.พ. 66
สละสิทธิ์ในระบบ : 9 ก.พ. 66 หรือ 6 พ.ค. 66
( ตารางเหมือนเดิม )
 
รอบที่ 2 การรับแบบ Quota
รับสมัคร : มหาวิทยาลัยกำหนด
ประกาศผลในระบบ : 4 พ.ค. 66
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 4-5 พ.ค. 66
สละสิทธิ์ในระบบ : 6 พ.ค. 66
( ตารางเหมือนเดิม )
 

รอบที่ 3 การรับแบบ Admission
( ตารางใหม่ ) รับสมัคร : 7-13 พ.ค. 66
( ตารางเดิม ) รับสมัคร : 1-10 พ.ค. 66
( ตารางใหม่ ) ประกาศผลในระบบ : ครั้งที่1 20 พ.ค. 66 , ครั้งที่2 26 พ.ค. 66 
( ตารางเดิม ) ประกาศผลในระบบ : ครั้งที่1 17 พ.ค. 66 , ครั้งที่2 23 พ.ค. 66
( ตารางใหม่ ) ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 20-21 พ.ค. 66
( ตารางเดิม ) ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 17-18 พ.ค. 66
( ตารางใหม่ ) สละสิทธิ์ในระบบ : 27 พ.ค. 66**
( ตารางเดิม ) สละสิทธิ์ในระบบ : ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ์ ถ้าไม่ต้องการไม่ต้องยืนยันสิทธิ์
 
รอบที่ 4 การรับแบบ Direct Admission
( ตารางใหม่ ) รับสมัคร : มหาวิทยาลัยกำหนด (28 พ.ค. – 9 มิ.ย. 66)
( ตารางเดิม ) รับสมัคร : มหาวิทยาลัยกำหนด (24 พ.ค. – 5 มิ.ย. 66)
( ตารางใหม่ ) ประกาศผลในระบบ : ครั้งที่1 13 มิ.ย. 66 , ครั้งที่2 23 มิ.ย. 66
( ตารางเดิม ) ประกาศผลในระบบ : ครั้งที่1 8 มิ.ย. 66 , ครั้งที่2 18 มิ.ย. 66
( ตารางใหม่ ) ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : ครั้งที่1 13-14 มิ.ย. 66 , ครั้งที่2 23-24 มิ.ย. 66
( ตารางเดิม ) ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : ครั้งที่1 8-9 มิ.ย. 66 , ครั้งที่2 18-19 มิ.ย. 66
( ตารางเดิม ) สละสิทธิ์ในระบบ : ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ์ ถ้าไม่ต้องการไม่ต้องยืนยันสิทธิ์
ตารางเดิม TCAS66 
UPDATE ตารางเดิม TCAS66