สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ล่าสุด ทปอ. เพิ่มวิชาภาษาสเปน ใน A-Level TCAS66


วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566
เวลา 08.30 - 10.00 น.
66 วิชาชีววิทยา
เวลา 11.00 - 12.30 น.
64 วิชาฟิสิกส์ 
เวลา 13.30 - 15.00 น. 
81 วิชาภาษาไทย 
เวลา 15.30 - 17.00 น.
70 วิชาสังคมศึกษา 

วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566
เวลา 08.30 - 10.00 น. 
61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)
เวลา 11.00 - 12.30 น.
82 วิชาภาษาอังกฤษ 
เวลา 13.30 - 15.00 น. 
65 วิชาเคมี 

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566
เวลา 08.30 - 10.00 น.
62 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน)
เวลา 11.00 - 12.30 น. 
63 วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
เวลา 13.30 - 15.00 น.
83 ภาษาฝรั่งเศส 
84 ภาษาเยอรมัน 
85 ภาษาญี่ปุ่น 
86 ภาษาเกาหลี 
87 ภาษาจีน 
88 ภาษาบาลี
89 ภาษาสเปน