สอบเข้ามหาวิทยาลัย

15 สาขาแพทย์เฉพาะทางน่าเรียน อยากเรียนหมอต้องรู้ อยากเรียนแพทย์ทางไหนต้องทราบ

เรียนหมอ เรียนแพทย์
วันนี้พี่พาน้อง ๆ มารู้จัก 15 สาขาเฉพาะทางน่าเรียน อยากเรียนหมอต้องรู้ อยากเรียนแพทย์ทางไหนต้องทราบ หากน้อง ๆ อยากเป็นแพทย์เฉพาะทาง จะมีสาขาไหนน่าเรียนบ้าง มาดูกัน


เรียนหมอ เรียนแพทย์
1. วิทยาศาสตร์การแพทย์
อยากเรียนหมอ เรียนแพทย์​ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของมนุษย์ นำไปสู่ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับร่างกาย สุขภาพ การตรวจวินิจฉัย ป้องกันและเฝ้าระวังโรค การส่งเสริมสุขภาพ 

เรียนหมอ เรียนแพทย์
2. กุมารเวชศาสตร์
อยากเรียนหมอ เรียนแพทย์​ เป็นการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลทางการแพทย์แก่ทารก, เด็ก, และวัยรุ่น ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุประมาณ 14-18 ปี

เรียนหมอ เรียนแพทย์
3. เลนส์สัมผัส ( Contact Lens )
อยากเรียนหมอ เรียนแพทย์​ ที่เกี่ยวข้องกับคอนแทคเลนส์หรือเลนส์สัมผัส ค่อยคิดค้นขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาการที่ต้องสวมใส่แว่นตาสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตา เพื่อให้เกิดความสะดวกและประโยชน์สำหรับผู้ที่มีสายตาผิดปกติที่ไม่สามารถใช้แว่นตาได้

เรียนหมอ เรียนแพทย์
4. จิตเวชศาสตร์
อยากเรียนหมอ เรียนแพทย์​ เป็นการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษา ส่งเสริมป้องกัน และศึกษาวิจัยปัญหาด้านจิตใจของบุคคล หรือสุขภาพจิต

เรียนหมอ เรียนแพทย์
5. นิติเวชศาสตร์
อยากเรียนหมอ เรียนแพทย์​ เป็นวิชาแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับกฏหมาย นำวิชาแพทย์ทุกสาขาไปประยุกต์ใช้แก่ขบวนการยุติธรรม

เรียนหมอ เรียนแพทย์
6. พยาธิวิทยา
อยากเรียนหมอ เรียนแพทย์​ เป็นวิชาทางการแพทย์เฉพาะ ที่ศึกษาและวินิจฉัยโรคจากการตรวจอวัยวะ, เนื้อเยื่อ, เซลล์, สารคัดหลั่ง, และจากทั้งร่างกายมนุษย์

เรียนหมอ เรียนแพทย์
7. รังสีวิทยา
อยากเรียนหมอ เรียนแพทย์​ เป็นการแพทย์เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับการสร้างภาพในส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรคโดยอาศัยเครื่องมือพิเศษ เช่น การใช้รังสีเอกซ์ ( x-ray ) รังสีแกมมา ( Gamma ray ) จากสารกัมมันตภาพรังสีคลื่นเสียง

เรียนหมอ เรียนแพทย์
8. วิสัญญีวิทยา
อยากเรียนหมอ เรียนแพทย์​ เป็นการแพทย์เฉพาะทางที่มีหน้าทีระงับความรู้สึกผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัด ทั้งให้ยาระงับความรู้สึกทั่วร่างกายและให้ยาระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน ดูแลเฝ้าระวังผู้ป่วยหลังให้ยาระงับความรู้สึกในห้องพักฟื้นจนปลอดภัยและส่งกลับหอผู้ป่วย

เรียนหมอ เรียนแพทย์
9. เวชศาสตร์ครอบครัว
อยากเรียนหมอ เรียนแพทย์​ เป็นการแพทย์ที่อยู่ประจำคลินิกโรคทั่วไป หรือศูนย์สุขภาพใกล้บ้าน มีความเชี่ยวชาญและมีความรู้เฉพาะทางในด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมให้กับคนทุกเพศทุกวัย

เรียนหมอ เรียนแพทย์
10. เวชศาสตร์ป้องกัน
อยากเรียนหมอ เรียนแพทย์​ เป็นการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน และลดการแพร่กระจายของโรค ทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 

เรียนหมอ เรียนแพทย์
11. เวชศาสตร์ฟื้นฟู
อยากเรียนหมอ เรียนแพทย์​ เป็นการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับให้การรักษาดูแลและฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วย เพื่อให้กลับคืนสู่สภาพที่ใกล้เคียงปกติมากที่สุด และ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความพิการซ้ำซ้อน หรือ ลดความพิการที่อาจเกิดขึ้น


12. สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
อยากเรียนหมอ เรียนแพทย์​ เป็นการแพทย์พิเศษที่เกี่ยวข้องกับความเชี่ยวชาญในการดูแลที่ครอบคลุมของผู้หญิงเมื่อตั้งครรภ์และระหว่างคลอด การวินิจฉัยการรักษาและป้องกันภาวะสุขภาพที่มีผลต่อระบบสืบพันธุ์เพศหญิงและอวัยวะ

เรียนหมอ เรียนแพทย์
13. โสตศอนาสิกวิทยา
อยากเรียนหมอ เรียนแพทย์​ เป็นวิชาแพทยศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติของหู จมูก กล่องเสียงหรือช่องคอศีรษะและคอ

เรียนหมอ เรียนแพทย์
14. ออร์โธปิดิกส์
อยากเรียนหมอ เรียนแพทย์​ เป็นวิชาแพทยศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับศัลยศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับกระดูก ข้อ เส้นเอ็น และกล้ามเนื้อต่าง ๆ ของร่างกาย

เรียนหมอ เรียนแพทย์
15. อายุรศาสตร์
อยากเรียนหมอ เรียนแพทย์​ เป็นการแพทย์เฉพาะทางซึ่งเกี่ยวกับการป้องกัน การวินิจฉัยและการรักษาโรคและความผิดปกติในร่างกายผู้ใหญ่

น้อง ๆ คนไหนที่อยากเรียนอยากเรียนหมอ เรียนแพทย์​ ต้องรู้ว่าคณะแพทย์ที่เป็นเฉพาะทาง น้อง ๆ ต้องรีบเตรียมตัว หาให้เจอว่าเราอยากเรียนสาขาเฉพาะทางด้านไหน วันนี้พี่ก็จะมาแนะนำมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรคณะแพทย์ศาสตร์

แนะนำหลักสูตรน่าเรียน
มหาวิทยาลัยสยาม
คณะแพทยศาสตร์

เรียนหมอ เรียนแพทย์
คณะแพทยศาสตร์เรียนเกี่ยวกับอะไร ? 
แพทยศาสตร์เป็นสาขาของวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพและเยียวยา รักษาโรค หรืออาการเจ็บป่วย ซึ่งการแพทย์เป็นแขนงอาชีพที่ต้องใช้ทั้งความรู้และทักษะอย่างสูง

เรียนจบมาทำงานอะไร ?
+ แพทย์ในระบบราชการที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม และสถาบันการแพทย์ต่าง ๆ
+ แพทย์ในโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน
+ อาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน
+ แพทย์ประจำสำนักงาน
+ ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์
+ ตัวแทนจำหน่ายยา
+ นักวิจัยทางการแพทย์

เงินเดือนเท่าไหร่ ?
แพทย์ทั่วไป (ไม่ได้จบเฉพาะทาง)
เงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 18,000 บาท
- ค่าตำแหน่ง 5,000 บาท
- ค่าใบประกอบวิชาชีพ 8,000 บาท
- ค่าเข้าเวรประมาณ 10,000 – 30,000 บาท ( ในส่วนของค่าเข้าเวรจะขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลที่เข้าเวร)
- ค่าไม่ทำคลินิกประมาณ 10,000 บาท
โดยรวมประมาณนี้
+ โรงพยาบาลรัฐ: 40,000 – 60,000 บาท
++ โรงพยาบาลเอกชน: 80,000 – 140,000 บาท

อาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน
เงินเดือนเริ่มต้นที่ประมาณ 22,000 – 60,000 บาท

แพทย์ประจำสำนักงาน
เงินเดือนเริ่มต้นที่ประมาณ 17,000 บาท

ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์
เงินเดือน 16,000 – 30,000 บาท/เดือน

ตัวแทนจำหน่ายยา
เงินเดือนเริ่มต้นที่ 10,000 – 100,000++ บาท ( ถ้าทำยอดขายถึงเป้าหมายที่บริษัทกำหนดก็จะได้ค่าคอมมิชชัน )

นักวิจัยทางการแพทย์
เงินเดือนเริ่มต้นที่ 18,000 บาท


เรียนหมอ เรียนแพทย์
เรียนหมอ เรียนแพทย์
เรียนหมอ เรียนแพทย์
รายละเอียดหลักสูตร 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มุ่งผลิตบัณทิตแพทย์ที่มีภาวะผู้นำ เพื่อพัฒนาสังคม จัดการเรียนการสอนด้วยหลักของความใฝ่รู้ เข้าถึงวัฒนธรรมที่หลากหลาย
รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อผลิตบัณฑิตแพทย์ให้มีความรอบรู้ด้านการแพทย์ตามมาตรฐานสากล เป็นแพทย์มืออาชีพและทำประโยชน์เพื่อสังคม สามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ร่วมงาน ผู้ป่วยและญาติ
และประชาชน และสามารถสื่อสารและปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรสหวิชาชีพในระบบสุขภาพ

จุดเด่นคณะแพทยศาสตร์
- มุ่งผลิตบัณฑิตแพทย์ ให้เป็นผู้มีปัญญา มีความรู้
- ได้เรียนที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเป็นโรงพยาบาลหลักในด้านการเรียนการสอน
- สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพ
- มีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
- มีภาคปฏิบัติ ภาคค่ำ และภาคสนาม
- มีทุนสนับสนุนการศึกษา
- ไม่เสียค่าสมัคร ไม่มีค่าเทียบโอนหน่วยกิต

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยภาคละ 295,000 บาท
*โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเป็นโรงพยาบาลหลักในด้านการเรียนการสอน

เรียนหมอ เรียนแพทย์
เรียนหมอ เรียนแพทย์
ช่องทางการติดต่อ
เว็บไซต์ : https://med.siam.edu/home2020/

Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/medicinesiamuniversity/?locale=th_TH

มหาวิทยาลัยตัวอย่างที่เปิดสอนหลักสูตรแพทยศาสตร์
- มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
- ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 2 ปริญญาร่วมกับ University College London)