สอบเข้ามหาวิทยาลัย

124 วัน เตรียมตัวสอบ TCAS66


วันนี้พี่รวบรวมมาให้น้อง ๆ ได้เช็กอีกกี่วันสำหรับการเตรียมสอบ TCAS66 จะได้เตรียมตัวทันกัน


TGAT/TPAT2-5
วัดความถนัดทั่วไป / วัดความถนัดวิชาชีพ

อีก 85 วัน / เปิดรับสมัคร : 1-10 พ.ย 65
อีก 124 วัน / สอบวันที่ : 10 -12 ธ.ค. 65TPAT1
ความถนัดวิชาเฉพาะแพทย์

อีก 24 วัน / เปิดรับสมัคร : 1-20 ก.ย 65
อีก 131 วัน / สอบวันที่ : 17 ธ.ค 56A-Level
วัดความรู้เชิงวิชาการ

อีก 177 วัน / เปิดรับสมัคร : 1-10 ก.พ. 66
อีก 222 วัน / สอบวันที่ : 18-20 มี.ค. 66