สอบเข้ามหาวิทยาลัย

​How to ทำ Portfolio ฉบับหมอ DEK66


น้อง ๆ ที่ต้องการสอบเข้าคณะแพทย์-ทันตะ เภสัช แล้วมีเป้าหมายอยากสอบติดตั้งแต่ รอบ Portfolio ใน TCAS วันนี้พี่รวมสิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมไว้มีข้อมูลอะไรบ้าง เผื่อเป็นแนวทางสามารถนำไปปรับใช้ได้

เก็บผลงานให้ดี
ผลงานวิชาการ รางวัล และเกียรติบัตรต่าง ๆ การแข่งขันทักษะหรือการ่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ต้องรีบเตรียมผลงานกันไว้ตั้งแต่เนิ่น ๆ จะดีมากเลยเลย 

เขียนบรรยาย
เขียนบรรยายเหตุผลที่อยากเข้าเรียนในคณะ สาขา และมหาวิทยาลัยนี้ ? เขียนเป็นเรียงความแบบย่อ ความยาวไม่เกิน 1 หน้า เขียนให้เห็นถึงความตั้งใจ เป้าหมายในการเรียน และทัศนคติที่มีต่อคณะ สาขาวิชา

ทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ผลคะแนนภาษาอังกฤษเป็นตัวช่วยที่แสดงให้เห็นถึงทักษะด้านภาษาอังกฤษของเรา ทั้งทักษะในงพูด ฟัง อ่าน เขียนผ่านพอร์ตโฟลิโอ

เก็บภาพจิตอาสา
การเป็นหมอที่ดีควรมีจิตเพื่อสังคม จะเป็นการเพิ่มโอกาสและประสบการณ์ ถือว่าเป็นเรื่องเพื่อฐานที่ต้องมี เป็นการแสดงจิตอาสาของเรานั้นเอง

เกียรติบัตรสายแพทย์
เรียนต่อแพทย์ ทันตะ เภสัช สัตวะ พยายาล ควรเน้นเกียรติบัตรที่เกี่ยวข้องเก็บมาให้เยอะที่สุด เลยนะ