สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ปฏิทินดำเนินการ TCAS66 มหาวิทยาลัยสวยดุสิต


ออกแล้วปฏิทินดำเนินการ TCAS66 มหาวิทยาลัยสวยดุสิต

รอบที่ 1 Portfolio 
รับสมัคร : 3 ตุลาคม 2565 - 18 มกราคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : หลักสูตร/สาขากำหนด
สอบสัมภาษณ์ : หลักสูตร/สาขากำหนด
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก : #ครั้งที่ 1 : 30 พฤศจิกายน 2565 #ครั้งที่ 2 : 2 มกราคม 2566 #ครั้งที่ 3 : 2 กุมภาพันธ์ 2566
ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2566
สละสิทธิ์ : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

รอบที่ 2 Quota
รับสมัคร : 14 กุมภาพันธ์ - 10 เมษายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : หลักสูตร/สาขากำหนด
สอบสัมภาษณ์ : หลักสูตร/สาขากำหนด
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก : #ครั้งที่ 1 : 28 กุมภาพันธ์ 2566 #ครั้งที่ 2 : 30 มีนาคม 2566 #ครั้งที่ 3 : 1 พฤษภาคม 2566
ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 4 -5 พฤษภาคม 2566
สละสิทธิ์ : วันที่ 6 พฤษภาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

รอบที่ 3 Admission 
รับสมัคร : 7-13 พฤษภาคม 2566 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 30 พฤษภาคม 2566
สอบสัมภาษณ์ : 3 มิถุนายน 2566
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก : #ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 #ครั้งที่ 2 วันที่ 26 พฤษภาคม 2566
ยืนยันสิทธิ์ : #ครั้งที่ 1 วันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2566 #ครั้งที่ 2 อัตโนมัติ
สละสิทธิ์ : วันที่ 27 พฤษภาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 6 มิถุนายน 2566

รอบที่ 4 Direct Admission 
รับสมัคร : ติดตามประกาศจากมหาวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : ติดตามประกาศจากมหาวิทยาลัย
สอบสัมภาษณ์ : ติดตามประกาศจากมหาวิทยาลัย
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก : #ครั้งที่ 1 วันที่ 13 มิถุนายน 2566 #ครั้งที่ 2 วันที่ 23มิถุนายน 2566
ยืนยันสิทธิ์ : #ครั้งที่ 1 วันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2566 #ครั้งที่ 23-24 พฤษภาคม 2566
สละสิทธิ์ : ไม่อนุญาติ ถ้าไม่ต้องการใช้สิทธิ์ ไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ์
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ : -