สอบเข้ามหาวิทยาลัย

​​ปฏิทินดำเนินการ TCAS66 มหาวิทยาลัยบรูพา


ออกแล้วปฏิทินดำเนินการ TCAS66 มหาวิทยาลัยบรูพา

รอบที่ 1 Portfolio 
รับสมัคร : วันที่24 พฤศจิกายน 2565 - 18 มกราคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 25 มกราคม 2566 
สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 28-29 มกราคม 2566
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2566
สละสิทธิ์ : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

รอบที่ 2 Quota
รับสมัคร : 15 กุมภาพันธ์ - 16 เมษายน 2566 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 26 เมษายน 2566
สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 29-30 เมษายน 2566 
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 4 พฤษภาคม 2566
ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 4 -5 พฤษภาคม 2566
สละสิทธิ์ : วันที่ 6 พฤษภาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

รอบที่ 3 Admission 
รับสมัคร : วันที่  7-13 พฤษภาคม 2566 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 
สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 3-4 มิถุนายน 2566 
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก : #ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 #ครั้งที่ 2 วันที่ 26 พฤษภาคม 2566
ยืนยันสิทธิ์ : #ครั้งที่ 1 วันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2566 #ครั้งที่ 2 อัตโนมัติ
สละสิทธิ์ : วันที่ 27 พฤษภาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 29  พฤษภาคม 2566

รอบที่ 4 Direct Admission 
รับสมัคร : วันที่ 29 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 15 มิถุนายน 2566
สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 17 มิถุนายน 2566
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก : #ครั้งที่ 1 วันที่ 13 มิถุนายน 2566 #ครั้งที่ 2 วันที่ 23มิถุนายน 2566
ยืนยันสิทธิ์ : #ครั้งที่ 1 วันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2566 #ครั้งที่ 23-24 พฤษภาคม 2566
สละสิทธิ์ : ไม่อนุญาติ ถ้าไม่ต้องการใช้สิทธิ์ ไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ์
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 20 มิถุนายน 2566