สอบเข้ามหาวิทยาลัย

​อยากเรียนทันตะ ค่าเทอมเท่าไหร่

 
สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่อยากเรียนทันตะ อย่าลืมเช็กค่าเทอมแต่ละมหาวิทยาลัยด้วยนะคะ จะได้เตรียมค่าเทอมถูก


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เทอมละ 34,000 บาท
รวม 6 ปี 408,000 บาทมหาวิทยาลัยมหิดล
เทอมละ 50,000 บาท
รวม 6 ปี 600,000 บาทมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เทอมละ 28,800 บาท
รวม 6 ปี 345,600 บาทมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เทอมละ 50,000 บาท
รวม 6 ปี 600,000 บาทมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เทอมละ 20,000 บาท
รวม 6 ปี 240,000 บาทมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เทอมละ 50,000 บาท
รวม 6 ปี 600,000 บาทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เทอมละ 28,000 บาท
รวม 6 ปี 336,000 บาทมหาวิทยาลัยนเรศวร
เทอมละ 50,000 บาท
รวม 6 ปี 600,000 บาท