สอบเข้ามหาวิทยาลัย

DEK66 แต่ละเดือนควรเตรียมอะไรบ้าง


วันนี้พี่รวมมาให้แล้ว แต่ละเดือน DEK66 ต้องเตรียยมตัวอะไรบ้างมาดูกันเลย


เดือนตุลาคม 
ศึกษาหาข้อมูลรอบ Portfolio มหาวิทยาลัยที่เปิดรับ ต้องใช้ข้อมูลอะไร และเริ่มทำ Portfolioเดือนพฤศจิกายน 
หลาย ๆ มหาวิทยาลัยเริ่มเปิดรับรอบที่ 1 Portfolio และเปิดรับสมัคร TGAT/TPAT วันที่ 1- 10 พฤศจิกายน 2565เดือนธันวาคม
สอบสนามที่ 1 TGAT/TPAT วันที่ 10 ธันวาคม - 12 ธันวาคม 2565 และ วันที่ 17 ธันวาคม 2565 และประกาศคะแนน TGAT/TPAT ( ตอบด้วยคอมพิวเตอร์ ) วันที่ 15 ธันวาคม 2565เดือนมกราคม
เตรียมตัวสอบสนามที่ 2 A-Level อ่านหนังสือให้ และประกาศคะแนน TGAT/TPAT ( ตอบด้วยกระดาษ ) วันที่ 7 มกราคม 2566เดือนกุมภาพันธ์
หลายมหาวิทยาลัยเริ่มเปิดรับรอบที่ 2 Quota และเปิดรับสมัคร A-Level วันที่ 1- 10 กุมภาพันธ์ 2566เดือนมีนาคม
สอบสนามที่ 2 A-Level วันที่18 มีนาคม - 20 มีนาคม 2566เดือนเมษายน 
ประกาศคะแนน A-Level วันที่ 17 เมษายน 2566 ศึกษาข้อมูลเกณฑ์การรับรอบที่ 3 Admission ของแต่ละมหาวิทยาลัย และลองอันดับมหาวิทยาลัยที่อยากเรียนเดือนพฤษภาคม
เปิดรับสมัคร รอบที่ 3 Admission วันที่ 7-13 พฤษภาคม 2566 สมัครกับ Mytcasเดือนมิถุนายน
มหาวิทยาลัยเปิดรับรอบ 4 Direct Admission วันที่ 28 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2566 สมัครกับ Mytcas